سخت دیابت محققان گیاهخواری رژیم غذایی

سخت: دیابت محققان گیاهخواری رژیم غذایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فرمول جبرانِ قدرت خرید را پیشنهاد می‌دهیم ، «سبد حداقل معیشت» ملاک تعیین مزد است

علی خدایی خواستار آن شد تا شکاف بین مبلغ سبد معیشت حداقلی و قیمت حداقل مزد جهت سال آینده از بین برود.

فرمول جبرانِ قدرت خرید را پیشنهاد می‌دهیم ، «سبد حداقل معیشت» ملاک تعیین مزد است

«سبد حداقل معیشت» ملاک تعیین مزد است/فرمول جبرانِ قدرت خرید را پیشنهاد می دهیم

عبارات مهم : فرمول

علی خدایی خواستار آن شد تا شکاف بین مبلغ سبد معیشت حداقلی و قیمت حداقل مزد جهت سال آینده از بین برود.

به گزارش ایلنا، علی خدایی(عضو شورای عالی کار) در تحلیل و آینده نگری روند تعیین حداقل دستمزد جهت سال آینده به ملاک های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده است که حداقل مزد با احتساب تورم زیاد کردن یابد که یک بند غیر الزام آور هست، ولی بند دوم کاملاً الزام آور است و در آن تاکید شده است که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد علی رغم روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.

فرمول جبرانِ قدرت خرید را پیشنهاد می‌دهیم ، «سبد حداقل معیشت» ملاک تعیین مزد است

خدایی با اشاره به خبر اعلام شده است از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰هزار تومان هست، بیان کرد: ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری مورد نیاز جهت زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰هزارتومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه تازه و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت های بهمن ماه دوباره آن را به روزرسانی کنیم؛ گفت: ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با قیمت سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.

علی خدایی خواستار آن شد تا شکاف بین مبلغ سبد معیشت حداقلی و قیمت حداقل مزد جهت سال آینده از بین برود.

وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، باید هرساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم.

عضو شورای عالی کار با بیان شیوه پیشنهادی خود جهت پرکردن شکاف بین هزینه سبد حداقلیِ معیشت خانوار و حداقل مزد، تصریح کرد: باید علاوه بر لحاظ کردن تورم محصولات غذایی و پرمصرف کارگران، هرساله باید رقم قابل توجهی حداقل مزد را زیاد کردن دهیم تا به مرور بتوانیم شکاف یادشده را برطرف کنیم.

فرمول جبرانِ قدرت خرید را پیشنهاد می‌دهیم ، «سبد حداقل معیشت» ملاک تعیین مزد است

واژه های کلیدی: فرمول | کارگری | سال آینده | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs