سخت دیابت محققان گیاهخواری رژیم غذایی

سخت: دیابت محققان گیاهخواری رژیم غذایی اخبار پزشکی

مشخص شدن علت استنشاق بوی نامطبوع در خاش

علت استنشاق بوی نامطبوع و غیرطبیعی در شهر خاش استاندارد نبودن فعالیت بعضی کارگاههای صنعتی این شهرستان بوده است. مشخص شدن علت استنشاق بوی نامطب..

ادامه مطلب